'Ik Leer Anders'©

image

Training: 'Ik Leer Anders'©

Met de korte training 'Ik Leer Anders' © leer je deze techniek zelf toepassen. Direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Deze leermethode is bewezen effectief. Tijdens de eerste sessie kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. De training is voor leerlingen die problemen hebben met:

- Taal: spellen, lezen
- Rekenen: tafels, plus en min sommen
- Onthouden van informatie
- Concentratie: snel afgeleid
- Organisatie en/of klokkijken

Lees verder
 • Beelddenken is de wereld beleven
  Beelddenken is de wereld beleven (=primair denkproces)

  Jonge kinderen worden geboren met een dominante rechterhersenhelft. Zij maken geen gebruik van taal. Door het bewegen van de armen en benen verkennen zij de ruimte om zich heen. Met klanken (huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van een behoefte.

  Beelddenken is de wereld beleven met je rechterhersenhelft.

 • Woorddenken is de wereld beredeneren
  Woorddenken is de wereld beredeneren (=secundair denkproces)

  Na het beelddenken leert een kind praten en in woorden denken. Dit omslagpunt ligt rond het derde/vierde levensjaar. Taal gaat overheersen en het kind gaat de wereld ‘beredeneren’.

  Woorddenken is de wereld beredeneren met je linkerhersenhelft.

 • Beelddenken
  Beelddenken

  Een kleine groep mensen (ongeveer 5%) blijft in beelden denken, zoals je meekrijgt bij de geboorte. De rechterhersenhelft blijft dominant. De linkerhersenhelft kan een achterstand gaan vertonen. Dit hoeft niet. Hoogbegaafde mensen denken in beelden en zijn ook goed in taal en rekenen. Als de linkerhersenhelft wel minder wordt ontwikkeld, kan dit leerproblemen veroorzaken.

image

Beelddenken en leerproblemen

Beelddenken is een gave, dit betekent dat je primair denkt met je rechterhersenhelft. Helaas heeft een dominante rechterhersenhelft vaak een zwakkere linkerhersenhelft als gevolg. Misschien heb je als beelddenker leerproblemen, last van impulsief gedrag, weinig tijdsbesef, dyslexie enz.

In onze maatschappij hechten we veel waarde aan zaken als taal, geduld, op tijd komen enz. Je kan veel compenseren met je sterke rechterhersenhelft, maar moet ook accepteren dat je nu eenmaal anders denkt en reageert!

Mogelijke gevolgen van zwakke linkerhersenhelft (verschilt per beelddenker):

 • Woorden (taal); mogelijk dyslexie
 • Nummers, probleem met rekenen; mogelijk dyscalculie
 • Slechte planning en weinig tijdsbesef
 • Denken vanuit totaalbeeld
 • Details over het hoofd zien
 • Primair voorkeursdenken

 • Beelddenken en dyslexie
  Beelddenken en dyslexie

  Beelddenkers zien letters als losse plaatjes. Volgens kleine kinderen: “De letters zijn bijna allemaal hetzelfde want b = d = p = q”. Klanken worden daarom niet op juiste wijze aan deze plaatjes gekoppeld.

  Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over: de, het, dat, hulpwerkwoorden enz. Als ze in zichzelf lezen, kunnen ze dus heel snel lezen. Het leesproces komt bij deze leerlingen pas op gang als ze woordbeelden hebben gevisualiseerd. Ook bij beelddenkers met dyslexie.

  Moeite met taal? Na de training ‘Ik leer anders’ © kan je bijna altijd direct sneller hardop lezen (1 of 2 niveaus) en woorden (dictee) leer je onthouden via woordbeelden.

 • Beelddenken en dyscalculie
  Beelddenken en dyscalculie

  Het inzichtelijk rekenen heeft de afgelopen jaren veel problemen opgeleverd voor de beelddenker in de klas. De opbouw van deze lesstof bestaat uit losse stukjes en niet top-down vanuit een totaalbeeld. Soms wordt gesproken over dyscalculie.

  Cijfers zijn abstract, dat maakt rekenen moeilijk. Of beelddenkers blinken juist uit in rekenen, doordat ze het zien als puzzelen!

  Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Vijfentwintig, je hoort eerst de vijf en dan pas de twee. Toch schrijf je 2-5. Vaak schrijven ze eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge leeftijd: 5-2.

  Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. 28 klinkt hoger dan 30 (30 is een drie met een nul, drie dus).

  Leren rekenen gaat makkelijker met behulp van het cijferveld (totaalbeeld). Tafels kun je automatiseren door visueel op te slaan met deze leermethode. Ook breuken, vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken komen aan bod tijdens de training.

 • Beelddenken en topdown leren
  Beelddenken en topdown leren

  Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren).

  In het reguliere onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Je kunt jezelf aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien (bijvoorbeeld eerst de samenvatting lezen voordat je de lessen gaat volgen) om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen. Dit noemen we top-down-leren. De lesstof vertalen naar beelddenken betekent dus visualiseren en top-down leren.

Denk aan het woord stoel. Wat zie je?

Zie je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal) of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).
Zie je een plaatje? Neem dan contact met ons op om te kijken of wij jou kunnen helpen!